15. İstanbul Bienali Gezisi
09 Kasım 2017 11:28

 

2-3 Kasım 2017'de gerçekleştirdiğimiz İstanbul Gezisinde bölümümüz öğretim elemanları Doç. Deniz Onur Erman, Arş. Gör. Özüm Koşar ile Arş. Gör. Deniz C. Koşar ve bölüm öğrencilerimiz; Fotoğraf ve Video Bölümü öğretim elemanı Öğr. Gör. H. Kurtuluş Özgen ve Fov Bölümü öğrencileri; Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Öğretim elemanı Yard. Doç. Dr. Hatice Tozun ile birlikte 15. İstanbul Bienalini ve Sakıp Sabancı Müzesini ziyaret ettik.