Akademik Personel

 

Prof. Tansel Türkdoğan (Bölüm Başkanı)

Öğr. Gör. Dr. Harika Esra Oskay Malicki (Bölüm Başkan Yardımcısı)

Prof. Mehmet Yılmaz

Prof. Dr. Alaybey Karoğlu

Doç. Melda ÖNCÜ YILDIZ

Doç. Deniz ONUR ERMAN

Arş. Gör. Esra Ertuğrul Tomsuk

Arş. Gör. Deniz Cemal Koşar

Arş. Gör. Ramazan CAN

Arş. Gör. Döne Arısoy

Arş. Gör. Kübra Şahin

Arş. Gör. Zafer Kalfa

Arş. Gör. Mete Karaçoban

Arş. Gör. Özüm Koşar

Arş. Gör. Yunus Kaya