Prof. Tansel Türkdoğan (Bölüm Başkanı)

Prof. Mehmet Yılmaz

Prof. Dr. Alaybey Karoğlu

Doç. Melda ÖNCÜ YILDIZ

Öğr. Gör. Dr. Harika Esra Oskay Malicki

Arş. Gör. Esra Ertuğrul Tomsuk

Arş. Gör. Deniz Cemal Koşar

Arş. Gör. Ramazan CAN

Arş. Gör. Döne Arısoy

Arş. Gör. Kübra Şahin

Arş. Gör. Zafer Kalfa

Arş. Gör. Özüm Koşar

Arş. Gör. Yunus Kaya